Agri Technics Projects (ATP) ontwikkelt en produceert componenten waarmee gewasbescherming in de open teelten en in de kas kan worden verbeterd. Het betreft hier componenten en apparaten waarmee vloeistoffen kunnen worden gedoseerd en verdeeld. Dit vanuit een ambitie om de efficiëntie van toegelaten beschermingsmiddelen te vergroten en ongewenste effecten op mens, dier en milieu te verminderen. Degene die het werk uitvoert staat in het middelpunt van de aandacht. Voor hem of haar is gebruiksgemak van groot belang, alsmede betrouwbaarheid van de techniek die dat mogelijk maakt. ATP heeft ervaring met agrarische spuittechnieken sinds 1990 en werkt sinds begin deze eeuw aan de ontwikkeling van een platform waarmee nieuwe wagen kunnen worden gegaan. Dit platform heeft de naam Pulstec meegekregen, duidend op de kerntechnologie waarbij sproeiers naast het gangbare continubedrijf ook pulserend kunnen worden ingezet. Pulstec biedt de mogelijkheid om sproeiers individueel te besturen qua moment , hoeveelheid en druppelgrootte. Besturingstechnologie, gevoed door sensoren, stuurt elke sproeier, waarmee plantspecifiek behandelen in beeld komt. In samenwerking met bekende machinebouwers worden Pulstec componenten samengevoegd tot complete machines die zijn toegesneden voor specifieke teelten. Een ontwerp wordt in samenspraak met betrokken telers gemaakt zodat het maximaal aansluit bij de wensen uit de praktijk.